Sunday, 22 December 2013

Identity theft


I have decided to delete this text, which was an attempt to analyze a certain situation, as it has occurred to me that it could be misunderstood, and even misused.

Yaşadığım bir olayı analiz etmek amacıyla yazılan bu metnin yanlış anlaşılabileceği, hatta kötüye kullanılabileceğinin farkına varınca onu silemeye karar verdim.